Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Podatek celny od dostosowanego samochodu

08.11.2017
Autor: I.

Witam serdecznie, pytanie w imieniu mojej mamy, ma pierwszą grupę inwalidztwa, kupiliśmy samochód, dzięki któremu wsiadanie i wysiadanie z niego nie ma problemu, bo robi się to na stojąco i posiada automatyczną skrzynię biegów i mnóstwo wspomagaczy, jak kamerki, czujniki pieszych itd. Czy za samochód będzie musiała płacić akcyzę? Pytam tutaj, ponieważ nie znalazłem informacji w sieci, umowa kupna-sprzedaży jest na mamę oczywiście.

Szanowna Pani,

co do zasady, zgodnie z art. 100 Ustawy z dnia 6.12.2008 r. o podatku akcyzowym (t.j. Dz.U. 2017, poz. 43 z poźn. zm.), w przypadku samochodu osobowego przedmiotem opodatkowania akcyzą jest:

  1. import samochodu osobowego niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym;
  2. nabycie wewnątrzwspólnotowe samochodu osobowego niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym;
  3. pierwsza sprzedaż na terytorium kraju samochodu osobowego niezarejestrowanego na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym:
    1. wyprodukowanego na terytorium kraju,
    2. od którego nie została zapłacona akcyza z tytułu czynności, o których mowa w pkt 1 albo 2.

W myśl art. 100 ust 4 ww. ustawy, samochody osobowe są to pojazdy samochodowe i pozostałe pojazdy mechaniczne objęte pozycją CN 8703 przeznaczone zasadniczo do przewozu osób, inne niż objęte pozycją 8702, włącznie z samochodami osobowo-towarowymi (kombi) oraz samochodami wyścigowymi, z wyłączeniem pojazdów samochodowych i pozostałych pojazdów, które nie wymagają rejestracji zgodnie z przepisami o ruchu drogowym. Z uwagi na powyższe, w celu określenia, czy pojazd jest samochodem osobowym podlegającym opodatkowaniu akcyzą, niezbędne jest jego prawidłowe sklasyfikowanie według Nomenklatury Scalonej (patrz art. 3 ustawy o podatku akcyzowym).

Podał Pan bardzo ogólne informacje i nie jest niestety możliwe precyzyjne ustosunkowanie się do Pańskiego pytania w sposób merytoryczny.

W tej sprawie podatkowej zalecam Panu kontakt z Krajową Informacją Podatkową. Jest to przeznaczona dla podatników profesjonalna infolinia, prowadzona przez specjalistów z Administracji Podatkowej. Czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 18:00 – z telefonu stacjonarnego: 801 055 055, z telefonu komórkowego: 22 330 03 30.

Z poważaniem,

dr Michał Urban, radca prawny

Prawy panel

Sonda

Czas pracy osoby z niepełnosprawnością nie może przekraczać 8 godzin na dobę, a przy stopniu znacznym lub umiarkowanym – 7 godzin. Czy słusznie nie stosuje się tych zasad m.in. do osób zatrudnionych w ochronie?

Biuletyn

Wspierają nas