Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Obowiązki zarządcy budynku wielorodzinnego w zakresie likwidacji barier

10.11.2017
Autor: T.

Jestem osobą niepełnosprawną (stopień „znaczny”), poruszam się tylko na wózku inwalidzkim, wyłącznie z opiekunem, mieszkam w bloku – mieszkanie własnościowe (4. piętro z windą), ale wejście do windy znajduje się na półpiętrze, do którego prowadzi 8 schodów standardowych i te schody stanowią dla mnie barierę nie do pokonania. Klatka schodowa i winda są elementami ogólnodostępnymi dla użytkowników 23 mieszkań. Teraz konkretne pytanie: jakie obowiązki ma Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej w zakresie przystosowania segmentu klatki schodowej (8 schodów do windy), aby była dostępna dla osoby niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim, do kogo mam adresować prośbę – wniosek o likwidację bariery architektonicznej i kto ma partycypować w kosztach tego przedsięwzięcia oraz komu i czy przysługuje dofinansowanie do tej inwestycji? Z wyrazami szacunku. Dziękuję.

Szanowny Panie,

w sprawie wniosku o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych należy udać się jeszcze przed rozpoczęciem prac do powiatowego centrum pomocy rodzinie w Pańskim powiecie.

W zakresie obowiązków związanych z likwidacją barier architektonicznych w budynku, właściciel (wspólnota mieszkaniowa) powinien kierować się zasadą zawartą w art. 5 ust. 1 pkt. 4 w związku z art. 5 ust. 2 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (przepisy poniżej). Zazwyczaj w kosztach takich prac partycypuje wspólnota mieszkaniowa, ponadto dochodzi do tego dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych.

  • art. 5 ust. 1. pkt 4 w/w ustawy – obiekt budowlany jako całość oraz jego poszczególne części, wraz ze związanymi z nim urządzeniami budowlanymi należy, biorąc pod uwagę przewidywany okres użytkowania, projektować i budować w sposób określony przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając: (4) niezbędne warunki do korzystania z obiektów użyteczności publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepełnosprawne, w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich;
  • art. 5. ust. 2 w/w ustawy – obiekt budowlany należy użytkować w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywać w należytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczając do nadmiernego pogorszenia jego właściwości użytkowych i sprawności technicznej, w szczególności w zakresie związanym z wymaganiami, o których mowa w ust.1 pkt 1-7.

Można także zwrócić się o pomoc w rozwiązaniu sytuacji do powiatowego inspektora nadzoru budowlanego.

Z poważaniem,

Grzegorz Jaroszczyk, prawnik

Prawy panel

Sonda

Jak angażujesz się w wybory parlamentarne?

Biuletyn

Wspierają nas