Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Warunki zatrudnienia: praca chroniona. Co to znaczy?

10.11.2017
Autor: B.

Dzień dobry Państwu, uzyskałam stopień niepełnosprawności umiarkowany. Mam oznaczone warunki zatrudnienia jako praca chroniona. Co to oznacza? Pozdrawiam

Szanowna Pani,

zgodnie z art. 2 pkt 7 Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, „warunki pracy chronionej” – oznacza to warunki, o których mowa w art. 28 albo art. 29 tej ustawy, czyli uzyskania statusu zakładu pracy chronionej albo zakładu aktywności zawodowej. We wskazanych wyżej przepisach wskazane jest, jakie zakład musi spełniać warunki (dostosowania), aby uzyskać status Zakładu Pracy Chronionej lub Zakładu Aktywności Zawodowej.

Koniecznie trzeba pamiętać o art. 4 ust. 5. w/w ustawy, zgodnie z którym zaliczenie do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności osoby, o której mowa w ust. 1 lub 2 nie wyklucza możliwości zatrudnienia tej osoby u pracodawcy niezapewniającego warunków pracy chronionej, w przypadkach:

  1. przystosowania przez pracodawcę stanowiska pracy do potrzeb osoby niepełnosprawnej;
  2. zatrudnienia w formie telepracy.

To znaczy, iż posiadanie orzeczenia ze wskazaniem „praca chroniona” nie wyklucza podjęcia przez Panią pracy na wolnym rynku pod warunkiem, że pracodawca spełni warunki wskazane w art. 4 ust. 5 w/w ustawy.

Z poważaniem,

Grzegorz Jaroszczyk, prawnik

Prawy panel

Sonda

Jak angażujesz się w wybory parlamentarne?

Biuletyn

Wspierają nas