Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Opieka nad niepełnosprawnymi rodzicami – przekraczamy kryterium dochodowe

03.11.2017
Autor: G.

Czy należy mi się jakiś zasiłek za opiekę nad rodzicami z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności? Dochód przekracza nam kryterium dochodowe.

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 16a Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 682) ciąży obowiązek alimentacyjny, a także małżonkom, jeżeli:

  1. nie podejmują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub
  2. rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej – w celu sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Niemniej jednak warunkiem uzyskania prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego jest spełnienie kryterium dochodowego, którego – jak napisaliście Państwo – nie spełniacie.

Świadczeniem, które przyznawane jest niezależnie od dochodu jest świadczenie pielęgnacyjne, które jednak generalnie przyznawane jest z tytułu opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym.

Z poważaniem,

Grzegorz Jaroszczyk, prawnik

Prawy panel

Sonda

Czas pracy osoby z niepełnosprawnością nie może przekraczać 8 godzin na dobę, a przy stopniu znacznym lub umiarkowanym – 7 godzin. Czy słusznie nie stosuje się tych zasad m.in. do osób zatrudnionych w ochronie?

Biuletyn

Wspierają nas