Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Odwołanie od orzeczenia

22.11.2017
Autor: C.

Witam. Symbol niepełnosprawności to 11-l. W orzeczeniu nie ma zaznaczonego podpunktu 7, ale w uzasadnieniu jest napisane: na podstawie analizy dokumentacij medycznej oraz przeprowadzonego badania i ocen stwierdza się, że występujące schorzenie znacznie zaburza funkcjonowanie organizmu i powoduje konieczność zapewnienia całkowitej opieki lub pomocy w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych w sposób przewyższający wsparcie potrzebne osobie w danym wieku polegające na stałym współudziale opiekuna w procesie jego leczenia. Napisałam odwołanie do nich.

Szanowna Pani,

w przypadku, gdy osoba nie zgadza się z treścią wydanego orzeczenia o niepełnosprawności, ma ona możliwość wniesienia odwołania. Od orzeczenia wydanego przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności przysługuje odwołanie do Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności za pośrednictwem Zespołu, który je wydał, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia.

Z treści Pani zapytania wynika, iż skorzystała Pani z tej możliwości, co należy ocenić pozytywnie w kontekście dochodzenia swoich praw.

Z poważaniem,

dr Michał Urban, radca prawny

Prawy panel

Biuletyn

Wspierają nas