Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Karta parkingowa tylko na niepełnosprawność widoczną?

22.10.2017
Autor: R.

Witam. Jestem osobą niepełnosprawną od urodzenia w stopniu umiarkowanym. Porażenie mózgowe – narząd ruchu. Dysponuję kartą parkingową, która znacznie ułatwia mi parkowanie. Mam jednak pytanie. Gdyż miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych przy bloku, w którym mieszkam jest bardzo mało, praktycznie 1 na kilka klatek, zauważyłem, że blokuje mi miejsce osoba, która jest pełnosprawna ruchowo, a dysponuje taką kartą i wiem, że ma ją wydaną na siebie. Stąd moje pytanie. Jak to się ma do zmienionych przepisów, wg których karty miały otrzymywać osoby z niepełnosprawnością ruchową – WIDOCZNĄ? Pozdrawiam

Szanowny Panie,

zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, organem wydającym karty parkingowe jest przewodniczący powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności. Zgodnie z ww. przepisami, karta parkingowa może być wydana:

  • osobie zaliczonej do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności (wyłącznie na podstawie wydanego od dnia 1 lipca 2014 r. orzeczenia o stopniu niepełnosprawności; w przypadku stopnia umiarkowanego mającej w orzeczeniu kod 04-O, 05-R lub 10-N), mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się;
  • osobie niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16. roku życia. mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się;
  • placówce zajmującej się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.

Ponadto, zgodnie z art. 8 ww. ustawy, osoba niepełnosprawna legitymująca się kartą parkingową kierująca pojazdem samochodowym oznaczonym tą kartą, może nie stosować się do niektórych znaków drogowych dotyczących zakazu ruchu lub postoju. Przepis ten stosuje się również do kierującego pojazdem, który przewozi osobę niepełnosprawną legitymującą się kartą parkingową.

Z ww. przepisów wynika więc, że nie ma możliwości, aby osoba nie będąca osobą z niepełnosprawnością (osoba pełnosprawna) otrzymała kartę parkingową. Być może osoba, o której Pan pisze, to ta tzw. osoba kierująca pojazdem, który przewozi osobę niepełnosprawną lub jest to samochód placówki zajmującej się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych. Niewykluczone, że osoba, o której Pan pisze, nadużywa karty lub łamie prawo. Z uwagi jednak na ograniczoną ilość informacji, nie jestem niestety w stanie odpowiedzieć wiążąco na Pańskie pytanie.

Z poważaniem,

dr Michał Urban, radca prawny

Prawy panel

Sonda

Jak angażujesz się w wybory parlamentarne?

Biuletyn

Wspierają nas