Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Czy można mnie przesuwać na inne stanowisko pracy?

26.11.2017
Autor: B.

Mam umiarkowany stopień niepełnosprawności, czy przełożony może mnie przesuwać na inne stanowisko pracy w czasie wykonywania swojej pracy?

Szanowna Pani,

zgodnie z art. 42 § 4 Kodeksu Pracy, wypowiedzenie dotychczasowych warunków pracy lub płacy nie jest wymagane w razie powierzenia pracownikowi, w przypadkach uzasadnionych potrzebami pracodawcy, innej pracy niż określona w umowie o pracę na okres nieprzekraczający 3 miesięcy w roku kalendarzowym, jeżeli nie powoduje to obniżenia wynagrodzenia i odpowiada kwalifikacjom pracownika.

Biorąc powyższe pod uwagę, pracodawca ma pewne możliwości „przesuwania” pracownika na inne stanowisko, ale tylko w sposób opisany w w/w przepisie.

Z poważaniem,

Grzegorz Jaroszczyk, prawnik

Prawy panel

Sonda

Czy skorzystasz z usług asystenta osobistego w Twoim mieście/gminie?

Biuletyn

Wspierają nas