Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Dodatkowe dni urlopowe

26.11.2017
Autor: B.

Dzień dobry. [Do wiad. red.] zostałam zatrudniona po raz pierwszy na podstawie umowy o pracę. Posiadam umiarkowany stopień niepełnosprawności, o czym poinformowałam pracodawcę. Stopień ten przyznano mi na czas 1 roku. Jak zostałam poinformowana, dodatkowy urlop rehabilitacyjny będzie przysługiwał mi dopiero po przepracowanym roku – czyli w chwili, gdy możliwe, że utracę grupę niepełnosprawności. Czy w związku z taką sytuacją przepadnie mi i możliwość skorzystania z urlopu rehabilitacyjnego? Dziękuję za pomoc i pozdrawiam.

Szanowna Pani,

zgodnie z art. 19 Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 10 dni roboczych w roku kalendarzowym przysługuje osobie zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności. Prawo do pierwszego dodatkowego urlopu pracownik niepełnosprawny nabywa po przepracowaniu roku po dniu zaliczenia go do jednego z dwóch wskazanych stopni niepełnosprawności.

W celu skorzystania z dodatkowego urlopu wypoczynkowego, pracownik musi poinformować pracodawcę o uzyskaniu stopnia niepełnosprawności. Po uzyskaniu tej informacji i po przepracowaniu roku przez pracownika (liczonego po dniu zaliczenia go do jednego z dwóch wskazanych wyżej stopni niepełnosprawności), pracodawca powinien udzielać pracownikowi dodatkowego urlopu. Przy ustalaniu prawa do tego urlopu będzie miało znaczenie to, kiedy pracownik przedstawił pracodawcy orzeczenie o niepełnosprawności, umożliwiające zaliczenie go do stanu zatrudnienia osób niepełnosprawnych, a nie to, kiedy uzyskał orzeczenie o niepełnosprawności.

Jeżeli pracownik zaliczony do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności utraci status osoby niepełnosprawnej (ewentualnie zostanie zaliczony do lekkiego stopnia niepełnosprawności), przyjmuje się, że nie traci prawa do urlopów, do których nabył prawo przed utratą tego statusu lub zmianą stopnia niepełnosprawności na lekki (zarówno zaległych, jak i bieżących). Przyjmuje się, że w przypadku utraty statusu osoby niepełnosprawnej nie ma podstawy prawnej, która pozwalałaby obniżyć wcześniej nabyty urlop dodatkowy. Co do zasady, będzie więc Pani miała prawo do skorzystania z nabytego urlopu dodatkowego.

Z poważaniem,

dr Michał Urban, radca prawny

Prawy panel

Sonda

Jak angażujesz się w wybory parlamentarne?

Biuletyn

Wspierają nas