Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Opieka nad siostrą męża

19.11.2017
Autor: L.

Witam, jestem opiekunem osoby dorosłej, która ma od urodzenia dzięcięce porażenie mózgowe, jest osobą niechodzącą. Jej rodzice nie żyją, a mój mąż jest jej bratem. Rodzeństwo nie chciało podjąć opieki nad nią, więc ja zostałam opiekunem. Zajmuję się nią od 20 lat, teraz przyznali mojemu mężowi świadczenie pielęgnacyjne, a ja się pytam, co ze mną, nie pobierałam żadnych świadczeń z tego tytułu, bo słyszałam, że mi się nie należy. Bardzo proszę o pomoc, nie wiem, gdzie mam się zwrócić.

Szanowna Pani,

zgodnie z art. 17 Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje:

  1. matce albo ojcu,
  2. opiekunowi faktycznemu dziecka,
  3. osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
  4. innym osobom, na których zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności, łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Ustawodawca nie przewidział więc wprost, aby Pani mogła otrzymywać świadczenie pielęgnacyjne z tytułu opieki nad Siostrą Pani Męża, ponieważ nie ciąży na Pani obowiązek alimentacyjny względem niej.

Z poważaniem,

Grzegorz Jaroszczyk, prawnik

Prawy panel

Sonda

Czas pracy osoby z niepełnosprawnością nie może przekraczać 8 godzin na dobę, a przy stopniu znacznym lub umiarkowanym – 7 godzin. Czy słusznie nie stosuje się tych zasad m.in. do osób zatrudnionych w ochronie?

Biuletyn

Wspierają nas