Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Dowóz na rehabilitację osoby dorosłej

26.11.2017
Autor: N.

Witam. Jestem osobą niepełnosprawną, mam problemy neurologiczne – zaburzenia równowagi i chodu. Mam pierwszą grupę niepełnosprawności, poruszam się o lasce, samodzielnie nie wychodzę z domu. Będę miała rehabilitację w przychodni w [do wiad. red.]. Czy istnieje możliwość zgłoszenia gdzieś prośby o dowóz na tą rehabilitację czy też muszę załatwiać to we własnym zakresie?

Szanowna Pani,

transport sanitarny jest realizowany w oparciu o art. 41 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zgodnie z którym:

  1. Świadczeniobiorcy, na podstawie zlecenia lekarza ubezpieczenia zdrowotnego lub felczera ubezpieczenia zdrowotnego, przysługuje bezpłatny przejazd środkami transportu sanitarnego, w tym lotniczego, do najbliższego podmiotu leczniczego, o którym mowa w przepisach o działalności leczniczej, udzielającego świadczeń we właściwym zakresie, i z powrotem, w przypadkach:
    1. konieczności podjęcia natychmiastowego leczenia w podmiocie leczniczym;
    2. wynikających z potrzeby zachowania ciągłości leczenia.
  2. Świadczeniobiorcy, na podstawie zlecenia lekarza ubezpieczenia zdrowotnego lub felczera ubezpieczenia zdrowotnego, przysługuje bezpłatny przejazd środkami transportu sanitarnego – w przypadku dysfunkcji narządu ruchu uniemożliwiającej korzystanie ze środków transportu publicznego, w celu odbycia leczenia – do najbliższego podmiotu leczniczego udzielającego świadczeń we właściwym zakresie, i z powrotem.
  3. W przypadkach niewymienionych w ust. 1 i 2 na podstawie zlecenia lekarza ubezpieczenia zdrowotnego lub felczera ubezpieczenia zdrowotnego świadczeniobiorcy przysługuje przejazd środkami transportu sanitarnego odpłatnie lub za częściową odpłatnością.

Tak więc, po objęciu opieką pacjenta przez poradnię specjalistyczną skierowanie na transport sanitarny wydaje świadczeniodawca, który kontynuuje dalsze leczenie specjalistyczne. W takiej sytuacji kwalifikacja do transportu musi uwzględniać dysfunkcję narządu ruchu.

Jeżeli jest Pani objęta opieką poradni rehabilitacyjnej, to transport na kontynuację leczenia powinien zapewnić świadczeniodawca udzielający świadczeń rehabilitacyjnych.

Zalecam kontakt z przychodnią rehabilitacyjną i zasięgnięcie informacji w Pani sprawie, jak wygląda sprawa transportu.

Ponadto zwracam uwagę, iż osoba z niepełnosprawnością może w ramach tzw. ulgi rehabilitacyjnej korzystać ze stosownego odliczenia w ramach podatku dochodowego od osób fizycznych. Odliczeniu od dochodów podlegają wydatki poniesione na odpłatny, konieczny przewóz na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne.

Z poważaniem,

dr Michał Urban, radca prawny

Prawy panel

Sonda

Jak angażujesz się w wybory parlamentarne?

Biuletyn

Wspierają nas