Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Karta parkingowa – czy przysługuje?

06.11.2017
Autor: N.

Moje pytanie: mój syn niepełnosprawny, w orzeczeniu 09-M, 05-R i inne, czy może starać się o kartę parkingową? Jest po przeszczepie nerki, z wyłonioną stomią lejkowatą, klatką piersiową zespół suszonej śliwki, zaburzenia psycho-ruchowe mięśnie brzucha, jak kartka papieru, takie cienkie, w badaniu dna oka uniesiona tarcza nerwu, wykonano rezonans mózgu, w którym opisano pojedyncze drobne ognisko hiperintensywne w istocie białej prawej półkuli mózgu podkorowa – zmiana niespecyficzna – naczyniopochodna nieznacznie poszerzone komory boczne mózgu.

Szanowna Pani,

kartę parkingową wydaje się:

  1. osobie niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się;
  2. osobie niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16. roku życia mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się;
  3. placówce zajmującej się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.

Warto pamiętać, iż w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności spełnienie tych przesłanek może zostać stwierdzone jedynie w przypadku ustalenia przyczyny niepełnosprawności oznaczonej symbolem 04-O (choroby narządu wzroku), 05-R (upośledzenie narządu ruchu) lub 10-N (choroba neurologiczna).

Jeżeli zespół orzekający stwierdzi spełnienie w/w przesłanek u Pani Syna, jest szansa na przyznanie karty parkingowej.

Z poważaniem,

Grzegorz Jaroszczyk, prawnik

Prawy panel

Sonda

Czy skorzystasz z usług asystenta osobistego w Twoim mieście/gminie?

Biuletyn

Wspierają nas