Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Zakład pracy wymusza, bym poszła do lekarza po zgodę na nadgodziny

17.11.2017
Autor: M.

Po 3-miesięcznym L-4 skierowano mnie do medycyny pracy. Pozwolenie na pracę otrzymałam, ale lekarz nie podpisał pisemka o nadgodzinach (art. 15 KP). Zakład pracy powiedział, że muszę to mieć, bo inaczej nie ma dla mnie stanowiska pracy. Kazano mi również podpisać dokument, że zgadzam się na godz. nadliczbowe – co zrobiłam, ale mam wielkie zastrzeżenie. Dzisiaj otrzymałam wiadomość, że powinnam iść do tego samego lekarza i poprosić o to pozwolenie. Czy jeżeli lekarz podpisze taki dokument, to jakie są konsekwencje prawne /jeżeli mi się coś stanie i czy to jest zgodne z prawem/? Nadmieniam iż zakład pracy jest zakładem pracy chronionej.

Szanowna Pani,

zgodnie z art. 15 Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, czas pracy osoby niepełnosprawnej nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo, natomiast czas pracy osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo. Osoba niepełnosprawna nie może być zatrudniona w porze nocnej i w godzinach nadliczbowych.

W art. 16 ww. ustawy ustawodawca wobec pewnych kategorii osób niepełnosprawnych wyłączył stosowanie omówionych powyżej szczególnych regulacji dotyczących czasu pracy. Wyłączenie stosowania wskazanych zasad dotyczy dwóch kategorii osób niepełnosprawnych: osób niepełnosprawnych zatrudnionych przy pilnowaniu oraz osób niepełnosprawnych, na wniosek których lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne pracowników lub – w razie jego braku – lekarz sprawujący opiekę nad tą osobą wyrazi na to zgodę.

Z Pani zapytania wynika, iż pracodawca zmusza Panią do złożenia wniosku o zgodę lekarza na pracę w systemie 8/40 i jednocześnie rezygnację z innych uprawnień wynikających z art. 15 ww. ustawy. Takie działanie pracodawcy jest sprzeczne z prawem.

Jeżeli złoży Pani wniosek do pracodawcy o wyrażenie zgody przez lekarza medycyny pracy na wyłączenie stosowania do Pani przepisu art. 15 omawianej ustawy i lekarz wyrazi zgodę, to w konsekwencji nie będzie się do Pani stosować obostrzeń związanych z godzinami pracy, pracą w nocy i godzinach nadliczbowych.

Inną natomiast sprawą jest kwestia wspomniana powyżej, tj. wywieranie na Panią wpływu przez pracodawcę w celu złożenia wniosku.

Z poważaniem,

dr Michał Urban, radca prawny

Prawy panel

Sonda

Czas pracy osoby z niepełnosprawnością nie może przekraczać 8 godzin na dobę, a przy stopniu znacznym lub umiarkowanym – 7 godzin. Czy słusznie nie stosuje się tych zasad m.in. do osób zatrudnionych w ochronie?

Biuletyn

Wspierają nas