Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Zostałem zwolniony ze względu na wiek

17.11.2017
Autor: W.

Czy nie jest to dyskryminacja? Pracowałem na stanowisku pracownik ochrony w [do wiad. red.]. Pani dyrektor zwolniła mnie ze względu na wiek.

Szanowny Panie,

zgodnie z art. 113 ustawy Kodeks pracy, jakakolwiek dyskryminacja w zatrudnieniu, bezpośrednia lub pośrednia, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także ze względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy – jest niedopuszczalna.

Zwolnienie z pracy ze względu na wiek spełnia przesłanki dyskryminacji. Jednakże z uwagi na fakt, iż nie ma możliwości zapoznania się z Pana sprawą w sposób całościowy, w przypadku, gdyby chciał Pan uzyskać szersze i bardziej szczegółowe informacje w przedmiotowym zakresie, zalecam Panu osobisty kontakt z prawnikiem lub Państwową Inspekcją Pracy.

Z poważaniem,

dr Michał Urban, radca prawny

Prawy panel

Sonda

Czy Twoim zdaniem dzieci powinny wrócić do szkoły we wrześniu?

Biuletyn

Wspierają nas