Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Czy PFRON sfinansuje zakup komputera?

26.10.2017
Autor: R.

Dzień dobry, legitymuję się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, drugim z kolei, łącznie ważnym do [do wiad. red.] (symb: 05-R, 02-P). Jestem nadto osobą bezrobotną od [do wiad. red.] – wskutek rozwiązania ze mną niestety umowy o pracę bez wypowiedzenia na podstawie art. 53 Kodeksu pracy [długotrwała niezdolność do pracy z powodu choroby]. Bardzo przydałby mi się nowy komputer (laptop), w dużej mierze w celu poszukiwania pracy. Mój komputer jest już przestarzały, pracuje bardzo wolno i jest już w znacznym stopniu zużyty, o ile mogę się tak wyrazić. Czy mam szansę na sfinansowanie przez PFRON zakupu nowego laptopa i przynajmniej oprogramowania MS Office (chodzi głównie o MS Word – do opracowywania chociażby dokumentów aplikacyjnych)? Jeżeli tak, to o jakiej kwocie możemy tu mówić, tzn. chodzi mi w szczególności o to, na jaki komputer mógłbym sobie przy uzyskaniu środków pozwolić? Chciałbym – o ile to możliwe – model na tyle nowoczesny, by wystarczył chociaż na kilka lat.

Szanowny Panie,

proszę udać się do swojego powiatowego centrum pomocy w rodzinie, w celu uzyskania informacji, czy w powiecie są środki na dofinansowanie komputera i oprogramowania.

W szczególności warto zapytać, czy jest realizowany w Pana powiecie program „Aktywny Samorząd”, który w Module I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową – przewiduje likwidację barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym (obszar B):

  • Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
  • Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania.

Z poważaniem,

Grzegorz Jaroszczyk, prawnik

Prawy panel

Sonda

Czy Twoim zdaniem dzieci powinny wrócić do szkoły we wrześniu?

Biuletyn

Wspierają nas