Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Wypowiedzenie umowy najmu

26.10.2017
Autor: B.

Jestem osobą niepełnosprawną. Od roku wynajmuję mieszkanie na podstawie umowy ustnej. Dodam, że opłaty za wynajem co miesiąc reguluję w terminie. Niecały miesiąc temu zostałam poinformowana o sprzedaży mieszkania i konieczności wyprowadzenia się w ciągu miesiąca, z czym się nie zgadzam, bo nie mam gdzie mieszkać. Co może mi grozić, jeśli nie wyprowadzę się w terminie wyznaczonym przez właściciela?

Szanowna Pani,

nie są mi znane dokładne warunki umowy najmu, którą Pani zawarła w formie ustnej (np. okres umowy, termin wypowiedzenia). Najlepszym rozwiązaniem jest spotkanie się z nowym właścicielem i porozmawianie o drodze rozstrzygnięcia problemu.

Niezależnie od powyższego, obecny właściciel nie ma prawa do samowolnego naruszania mieszkania, w którym Pani mieszka. Nawet po upływie okresu wypowiedzenia. Zakaz ten konstytuuje art. 342 Kodeksu cywilnego (zakaz samowolnego naruszania posiadania). Bez znaczenia jest fakt, czy naruszenia podsiadania przybierają formę fizyczną, czy też stanowią jedynie naruszenie spokoju posiadacza. „Zakłócenie nie musi mieć charakteru fizycznego wtargnięcia – o naruszeniu można mówić także wtedy, gdy określona osoba narusza spokój posiadacza, kierując do niego groźby z racji wykonywania jego władztwa (zamieszkiwania w lokalu). Prawo bowiem chroni posiadanie, zapewniając posiadaczowi możność wykonywania władztwa w warunkach normalnych, a atmosfera groźby lub innego zakłócenia spokoju posiadacza takim warunkom nie odpowiada” (S. Rudnicki, Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga druga. Własność i inne prawa rzeczowe, LexisNexis 2006, s. 517). Ewentualna wymiana zamków w drzwiach lokalu mieszkalnego bez zgody posiadacza – jako działanie mające na celu utrudnienie mu sprawowania władztwa nad nieruchomością – stanowić może samowolne naruszenie posiadania. Co więcej, za samowolne naruszenie posiadania uznać można również samo wysuwanie gróźb dokonania tejże czynności, w tym także gróźb usunięcia posiadacza z mieszkania.

W przypadku, gdy nie wyprowadzi się w Pani po upływie terminu wypowiedzenia (termin wynikający z umowy najmu), właściciel ma jednak prawo do wniesienia pozwu o eksmisję.

Z uwagi na powyższe, zalecam Pani jak najszybszy kontakt z prawnikiem (osobisty), który pomoże Pani reagować na bieżący rozwój wypadków związanych ze sprawą wynajmowanego dotychczas mieszkania.

Z poważaniem,

dr Michał Urban, radca prawny

Prawy panel

Sonda

Czy Twoim zdaniem dzieci powinny wrócić do szkoły we wrześniu?

Biuletyn

Wspierają nas