Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Zbieżność prawa do zasiłków

24.10.2017
Autor: J.

Bardzo proszę o poradę, czy osobie pobierającej zasiłek macierzyński po ustaniu zatrudnienia należy się jednocześnie świadczenie pielęgnacyjne na to samo dziecko? Bardzo proszę o odpowiedź i dziękuję.

Szanowna Pani,

świadczenie pielęgnacyjne reguluje art. 17 Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Zgodnie z cytowanym przepisem, świadczenie pielęgnacyjne przysługuje opiekunowi dziecka niepełnosprawnego, jeżeli nie podejmuje lub rezygnuje z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo osobą legitymującą się orzeczeniem o niepełnosprawności, łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Obowiązujące przepisy nie zabraniają pobierania świadczenia pielęgnacyjnego przy jednoczesnym przebywaniu na zasiłku macierzyńskim. Jednakże, jak wynika z orzecznictwa administracyjnego, w sytuacjach tego typu następuje odmowa świadczenia. Pobieranie zasiłku macierzyńskiego wyklucza bowiem otrzymywanie w tym samym okresie świadczenia pielęgnacyjnego z art. 17 ust. 1.

Przyjmuje się, że zasiłek macierzyński jest świadczeniem pieniężnym mającym na celu zapewnienie środków utrzymania w czasie, kiedy osoba go otrzymująca nie wykonuje pracy w związku z urodzeniem dziecka i koniecznością opieki nad nim. Zasiłek ten zastępuje dochód z pracy (wynagrodzenie za pracę), mając na względzie to, że osoba taka nie może w tym okresie wykonywać pracy zarobkowej. Jest on świadczeniem okresowym dla osób pozostających w zatrudnieniu (które powrócą do pracy), ale przysługuje także tym osobom, którym umowa o pracę wygasła z dniem urodzenia dziecka (wyr. WSA w Poznaniu z 22.9.2016 r., IV SA/Po 80/16, Legalis).

Z poważaniem,

dr Michał Urban, radca prawny

Prawy panel

Sonda

Czy skorzystasz z usług asystenta osobistego w Twoim mieście/gminie?

Biuletyn

Wspierają nas