Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Zniżka PKP na przejazd na konsultację ortopedyczną

19.10.2017
Autor: S.

Czy uczeń, 16 lat, z orzeczonym umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, 05-R, ma zniżkę na przejazd pociągiem na konsultację ortopedyczną?

Szanowna Pani,

na podstawie Ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2012 r. poz. 1138 z późn. zm.), uprawnione do ulgi 78% są dzieci i młodzież dotknięte inwalidztwem lub niepełnosprawne do ukończenia 24. roku życia oraz studenci dotknięci inwalidztwem lub niepełnosprawni do ukończenia 26. roku życia – wyłącznie przy przejazdach z miejsca zamieszkania lub z miejsca pobytu do przedszkola, szkoły, szkoły wyższej, placówki opiekuńczo-wychowawczej, placówki oświatowo-wychowawczej, specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, specjalnego ośrodka wychowawczego, ośrodka umożliwiającego dzieciom i młodzieży spełnianie obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, ośrodka rehabilitacyjno-wychowawczego, domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia, zakładu opieki zdrowotnej, poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, a także na turnus rehabilitacyjny – i z powrotem.

Z uwagi na powyższe, przejazd pociągiem na konsultację ortopedyczną będzie mieścił się w transporcie objętym ulgą z miejsca zamieszkania do zakładu opieki zdrowotnej.

Przed skorzystaniem z ulgowego przejazdu, proszę koniecznie zapoznać się z warunkami, na jakich odbywa się ten przejazd. Przy przejazdach do i z jednostek udzielających świadczeń zdrowotnych wymagane jest m.in. zaświadczenie (zawiadomienie, skierowanie) określające odpowiednio:

  1. termin i miejsce badania, leczenia, konsultacji, zajęć rehabilitacyjnych, zajęć terapeutycznych albo pobytu w ośrodku wsparcia, domu pomocy społecznej lub na turnusie rehabilitacyjnym;
  2. potwierdzenie stawienia się na badania, konsultację, zajęcia rehabilitacyjne, zajęcia terapeutyczne.

Z poważaniem,

dr Michał Urban, radca prawny

Prawy panel

Sonda

Jak angażujesz się w wybory parlamentarne?

Biuletyn

Wspierają nas