Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Dni wolne na badania specjalistyczne

19.10.2017
Autor: B.

Czy pobyt w szpitalu w celach diagnostycznych może być podstawą do korzystania z 21 dni wolnych na badania specjalistyczne? Jakie dokumenty potwierdzające powinnam przedstawić wtedy pracodawcy?

Szanowna Pani,

zgodnie z art. 10c ust. 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, turnus (rehabilitacyjny) oznacza zorganizowaną formę aktywnej rehabilitacji połączonej z elementami wypoczynku, której celem jest ogólna poprawa psychofizycznej sprawności oraz rozwijanie umiejętności społecznych uczestników, między innymi przez nawiązywanie i rozwijanie kontaktów społecznych, realizację i rozwijanie zainteresowań, a także przez udział w innych zajęciach przewidzianych programem turnusu

Natomiast zgodnie z art. 20 ust. 1 w/w ustawy, osoba o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ma prawo do zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia w wymiarze do 21 dni roboczych w celu uczestniczenia w turnusie rehabilitacyjnym, nie częściej niż raz w roku.

Tak więc pobyt w szpitalu trudno zakwalifikować jako pobyt na turnusie rehabilitacyjnym, niemniej jednak można rozważyć skorzystanie przez Panią z dodatkowego urlopu wypoczynkowego, o którym mowa w art. 19 w/w ustawy.

Z poważaniem,

Grzegorz Jaroszczyk, prawnik

Prawy panel

Sonda

Na kogo zagłosujesz w II turze wyborów prezydenckich? (kolejność alfabetyczna)

Biuletyn

Wspierają nas