Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Normy samochodu do przewozu niepełnosprawnych dzieci do szkoły

27.10.2017
Autor: L.

Szanowni Państwo, czy istnieją przepisy / normy ustalające, jakie warunki powinien spełniać samochód przewożący niepełnosprawne dzieci do szkoły? Moja córka jest niepełnosprawna – w samochodzie nowego przewoźnika pokład pojazdu znajduje sie na wysokości ok. 50 cm, przy braku jakiegokolwiek stopnia pośredniego, pochylnia dla wózków jest krótka i stroma – wejście/wjazd do pojazdu jest trudny i niebezpieczny nawet dla zdrowej osoby dorosłej. Wg przewoźnika i Urzędu Gminy, który go wybrał – pojazd spełnia wszystkie normy. Bardzo proszę o informacje i radę.

Szanowny Panie,

przewoźnik wykonujący przewozy drogowe jest obowiązany użyć środków transportowych odpowiednich do danego przewozu. Jest on obowiązany do zapewnienia podróżnym odpowiednich warunków bezpieczeństwa i higieny oraz wygody i należytej obsługi. Ponadto powinien on podejmować działania ułatwiające podróżnym, w szczególności osobom o ograniczonej zdolności ruchowej oraz osobom niepełnosprawnym, korzystanie ze środków transportowych.

Zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, nowy typ pojazdu, typ przedmiotu wyposażenia lub części, który ma być wprowadzony do obrotu na terytorium naszego kraju, powinien spełniać wymagania techniczne, odpowiednie dla danej kategorii pojazdu, czyli uzyskać świadectwo homologacji. Jednakże z art. 70e pkt 2 lit. a tejże ustawy, obowiązek uzyskania świadectwa homologacji typu nie dotyczy pojazdu kategorii L (pojazdy dwu-, trzy- i niektóre czterokołowe) przystosowanego do używania przez osoby niepełnosprawne.

Wymagania techniczne w tym zakresie określają:

  1. norma PN-ISO 7176-19 dotycząca wymagań projektowych i eksploatacyjnych dla wózków, przystosowanych do zabezpieczenia dowolnym rodzajem mocowania podczas transportu, jak również metod ich badań i oznakowania;
  2. norma ISO 10542-1:2001 załącznik A, odnośnie do wymagań dynamicznych dla mocowania szyn (prowadnic) w podłodze;
  3. regulamin EKG ONZ Nr 107, w zakresie wymagań dla pochylni do wprowadzania wózków inwalidzkich do pojazdu;
  4. regulamin EKG ONZ Nr 21 lub dyrektywa 74/60/EWG, pod kątem wyposażenia wnętrza przy przewozie osoby niepełnosprawnej.

Pojazdy używane przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych powinny zostać szczególnie sprawdzone przez diagnostę. Zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia ministra infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia, diagnosta w toku badania technicznego powinien zweryfikować, czy zastosowane w pojeździe przedmioty wyposażenia i części były homologowane, w szczególności w odniesieniu do siedzeń, pasów bezpieczeństwa oraz punktów mocowania pasów bezpieczeństwa i siedzeń.

Z poważaniem,

Piotr Wojtewicz, aplikant adwokacki

Prawy panel

Sonda

Jak angażujesz się w wybory parlamentarne?

Biuletyn

Wspierają nas