Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Emerytura a opieka nad mężem

27.10.2017
Autor: S.

Od 12 lat opiekuję się mężem, gdyż jest niepełnosprawny, ma znaczny stopień niepełnosprawności i nie pobieram żadnego zasiłku, gdyż przekracza dochód. Obecnie chcę się ubiegać o emeryturę, czy okres opieki nad mężem będę miała zaliczony do emerytury jako nieskładkowy.

Szanowna Pani,

za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem, ośrodek pomocy społecznej opłaca składkę na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od kwoty kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, jeżeli dochód na osobę w rodzinie osoby opiekującej się nie przekracza 150% kwoty kryterium dochodowego na osobę w rodzinie i osoba opiekująca się nie podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z innych tytułów lub nie otrzymuje emerytury albo renty. Dotyczy to również osób, które w związku z koniecznością sprawowania opieki pozostają na bezpłatnym urlopie.

Świadczenia z pomocy społecznej są udzielane na wniosek.

Z poważaniem

Piotr Wojtewicz, aplikant adwokacki

Prawy panel

Sonda

Jak angażujesz się w wybory parlamentarne?

Biuletyn

Wspierają nas