Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Niepełnosprawność a ciąża

27.10.2017
Autor: B.

Witam. Posiadam orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym i spodziewam się dziecka. Czy należy mi się jakaś dodatkowa pomoc?

Szanowna Pani,

osoba niepełnosprawna w stopniu umiarkowanym będąca w ciąży może liczyć na pomoc przewidzianą zarówno dla osób z danym stopniem niepełnosprawności, jak i kobiet w ciąży. Ponadto pewne uprawnienia przysługują również w przypadku ciąży powikłanej. Są to jednak uprawnienia przysługujące wszystkim osobom w przypadku zaistnienia ww. okoliczności. Fakt posiadania przez kobietę w ciąży orzeczenia o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności nie uprawnia do specjalnych, dodatkowych uprawnień.

Nie wskazała Pani również, czy jest osobą pracującą – osoby niepełnosprawne o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności nie mogą pracować dłużej niż 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo. Ponadto niepełnosprawnej kobiety w ciąży nie można zatrudniać w godzinach nadliczbowych oraz w porze nocnej.

Zalecam udanie się do właściwego miejscowo oddziału NFZ oraz PCPR.

Z poważaniem,

Piotr Wojtewicz, aplikant adwokacki

Prawy panel

Biuletyn

Wspierają nas