Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Stopień umiarkowany. Czy należy się świadczenie pielęgnacyjne?

28.10.2017
Autor: S.

Mój syn teraz ma 17 lat, niepełnosprawność u niego nastąpiła cztery lata temu, przez ten okres do 16. roku życia otrzymywałam na syna świadczenie pielęgnacyjne. Na komisji lekarskiej orzeczono synowi stopień lekki, jednak od razu się odwołałam od orzeczenia i przyznano synowi stopień umiarkowany, proszę mi powiedzieć, czy należy mi się świadczenie pielęgnacyjne.

Szanowna Pani,

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej:

  1. matce albo ojcu,
  2. opiekunowi faktycznemu dziecka,
  3. osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną, w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
  4. innym osobom, na których ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności

- jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Z poważaniem,

Piotr Wojtewicz, aplikant adwokacki

Prawy panel

Sonda

Co zapamiętałaś/-eś z ostatniej komisji orzekającej o niepełnosprawności – Twojej lub Twojego dziecka?

Biuletyn

Wspierają nas