Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Czy mogę ubiegać się o świadczenie pielęgnacyjne?

26.09.2017
Autor: I.

Dzień dobry, mam prawomocny wyrok sądu, który zmienił orzeczenie z umiarkowanego na znaczny od urodzenia, czy mogę starać się o opiekę nad synem? Czy przy tym wyroku o znacznym stopniu niepełnosprawności bez dopisku opieki osób drugich mogę ubiegać się świadczenie pielęgnacyjne na syna? Syn choruje od dziecka, pierwsze orzeczenie miał w wieku 16 lat. Od 18. roku życia jest na rencie socjalnej.

Szanowna Pani,

świadczenie pielęgnacyjne przysługuje rodzicom i opiekunom niepełnosprawnego dziecka w przypadku niepodejmowania lub rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki.

Aby uzyskać świadczenie dziecko musi posiadać orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie o niepełnosprawności zawierające wskazania o:

  • konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz
  • konieczności stałego współudziału opiekuna dziecka na co dzień w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Wysokość świadczenia pielęgnacyjnego w 2017 r. to 1406 zł netto.

Renta socjalna jest zaś przyznawana dzieciom pełnoletnim, które są całkowicie niezdolne do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu. Niesprawność ta musi powstać:

  • przed ukończeniem 18 roku życia, albo
  • w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej – przed ukończeniem 25 roku życia, albo
  • w trakcie studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej.

Renta socjalna może być stała i okresowa. Jej wysokość od 1 marca 2017 r. wynosi 840 zł brutto.

Z poważaniem,

Piotr Wojtewicz, aplikant adwokacki

Prawy panel

Sonda

Jak angażujesz się w wybory parlamentarne?

Biuletyn

Wspierają nas