Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Jak uzyskać orzeczenie w celu uzyskania karty parkingowej?

19.09.2017
Autor: E.

Chcę wystąpić o wydanie karty parkingowej dla osoby niepełnosprawnej. Mam orzeczenie ZUS o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji na stałe (ze względu na wzrok) oraz posiadam legitymację osoby niepełnosprawnej wydaną również na stałe. Co muszę posiadać jeszcze, by wystąpić o kartę parkingową?

Szanowna Pani,

orzeczenie lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o całkowitej niezdolności do pracy traktowane jest na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Nie jest ono jednak wystarczające do uzyskania karty parkingowej. Zatem aby mogła Pani ubiegać się o przyznanie karty parkingowej, należy najpierw uzyskać orzeczenie o stopniu niepełnosprawności w miejskim /powiatowym zespole, a dopiero po uzyskaniu ww. orzeczenia zawierającego wymagane zapisy można złożyć wniosek o wydanie karty.

Kartę parkingową wydaje się:

  1. osobie niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się;
  2. osobie niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16. roku życia mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się;
  3. placówce zajmującej się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.

Zasadnym jest zwrócenie się do właściwego miejscowo zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności. Karta parkingowa wydawana jest na wniosek osoby niepełnosprawnej po uzyskaniu stosownego orzeczenia.


Wniosek składa się do przewodniczącego powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Należy pamiętać, że jest ona odpłatna – obecnie jej koszt to 21 zł.

Z poważaniem,

Piotr Wojtewicz, aplikant adwokacki

Prawy panel

Sonda

Jak angażujesz się w wybory parlamentarne?

Biuletyn

Wspierają nas