Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Dodatkowa pomoc w klasie integracyjnej

24.09.2017
Autor: B.

Dzień dobry. Jestem nauczycielem wspomagającym w I klasie integracyjnej. W tym roku mam 2 dziewczynki z orzeczeniem o niepełnosprawności ruchowej, wydanym przez PPP. Jest bardzo ciężko, ponieważ dziewczynki trzeba pampersować, a jedna z nich waży 30 kg. Czy wraz z nauczycielem wiodącym możemy się domagać dodatkowej pomocy w formie asystenta?

Szanowna Pani,

w przedszkolach ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi, przedszkolach integracyjnych, szkołach ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi i szkołach integracyjnych zatrudnia się dodatkowo nauczycieli posiadających kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego, z uwzględnieniem realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.

W przedszkolach ogólnodostępnych, innych formach wychowania przedszkolnego i szkołach ogólnodostępnych, w których kształceniem specjalnym są objęci uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na autyzm, w tym zespół Aspergera, lub niepełnosprawności sprzężone, zatrudnia się dodatkowo:

  1. nauczycieli posiadających kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych lub specjalistów lub
  2. asystenta nauczyciela prowadzących zajęcia w klasach I-III szkoły podstawowej, lub asystenta wychowawcy świetlicy lub
  3. pomoc nauczyciela

– z uwzględnieniem realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.

W przedszkolach ogólnodostępnych, innych formach wychowania przedszkolnego i szkołach ogólnodostępnych, w których kształceniem specjalnym są objęci uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na inne niż wymienione powyżej niepełnosprawności, niedostosowanie społeczne lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym, za zgodą organu prowadzącego, można zatrudniać dodatkowo:

  1. nauczycieli posiadających kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia odpowiednio uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym lub specjalistów, lub
  2. asystenta nauczyciela prowadzących zajęcia w klasach I-III szkoły podstawowej, lub asystenta wychowawcy świetlicy lub
  3. pomoc nauczyciela

– z uwzględnieniem realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.

Istnieje więc możliwość uzyskania wsparcia, aczkolwiek w przypadku dzieci z niepełnosprawnością ruchową nie jest ona gwarantowana. Proszę zwrócić się do dyrekcji szkoły, która winna zwrócić się do organu prowadzącego.

Z poważaniem,

Piotr Wojtewicz, aplikant adwokacki

Prawy panel

Sonda

Jak angażujesz się w wybory parlamentarne?

Biuletyn

Wspierają nas