Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Świadczenie za opiekę dla emeryta

16.10.2017
Autor: K.

Jestem emerytem i opiekuję się żoną emerytką, która jest chora na chorobę Parkinsona, Alzheimera i cukrzycę. Porusza się po mieszkaniu przy pomocy balkonika, a poza mieszkaniem na wózku inwalidzkim. Stan choroby nie pozwala do samodzielnego stanowienia o sobie i wymaga 24-godzinnej opieki i dowożenia do ośrodków opieki zdrowotnej. Czy w tej sytuacji należy mi się zasiłek opiekuńczy?

Szanowny Panie,

zgodnie z art. 16a ust. 8 pkt 1a Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, specjalny zasiłek opiekuńczy nie przysługuje, jeżeli osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do: emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego.

Biorąc powyższe pod uwagę, ustawodawca w w/w przepisie wyłączył niestety emerytów jako osoby uprawnione do specjalnego zasiłku opiekuńczego.

Z poważaniem,

Grzegorz Jaroszczyk, prawnik

Prawy panel

Sonda

Czy skorzystasz z usług asystenta osobistego w Twoim mieście/gminie?

Biuletyn

Wspierają nas