Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Czy można pobierać dwa świadczenia za opiekę?

16.10.2017
Autor: G.

Witam, mam pytanie, czy można pobierać dwa świadczenia, to znaczy biorę rodzicielskie na wnuka jako rodzina zastępcza i chciałbym złożyć wniosek o opiekuńcze na chorą matkę – czy można?

Szanowny Panie,

zgodnie z art. 16a ust. 8 pkt 1a Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, specjalny zasiłek opiekuńczy nie przysługuje, jeżeli osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do: emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego.

Jednak zgodnie z art. 27 ust. 5 w/w ustawy, w przypadku zbiegu uprawnień do następujących świadczeń:

  1. świadczenia rodzicielskiego lub
  2. świadczenia pielęgnacyjnego lub
  3. specjalnego zasiłku opiekuńczego lub
  4. dodatku do zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 10 lub
  5. zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

– przysługuje jedno z tych świadczeń wybrane przez osobę uprawnioną – także w przypadku, gdy świadczenia te przysługują w związku z opieką nad różnymi osobami.

Warto udać się do wydziału świadczeń rodzinnych, aby dokładnie dowiedzieć o najlepszych rozwiązaniach dla Pani i rodziny.

Z poważaniem,

Grzegorz Jaroszczyk, prawnik

Prawy panel

Sonda

Czy Twoim zdaniem dzieci powinny wrócić do szkoły we wrześniu?

Biuletyn

Wspierają nas