Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Formy wsparcia w adaptacji domu

16.10.2017
Autor: H.

Witam, chciałbym się konkretnie dowiedzieć, z jakich form wsparcia można skorzystać. Jesteśmy na etapie ukończenia adaptacji całego parteru na potrzeby osoby niepełnosprawnej. Utworzyliśmy m.in. nową łazienkę na potrzeby wspomnianej osoby. W PFRON powiedziano nam, że nie przysługuje dofinansowanie z tytułu zniesienia barier architektonicznych. Argumentem było to, że owych barier nie było, ponieważ łazienka nie istniała, dopóki jej nie wybudowaliśmy. Adaptacja natomiast istniejącej łazienki na 1. piętrze mijała się z celem. Czy jest możliwość dofinansowania sprzętu medycznego, takiego jak np. saturator, pompka do karmienia dożołądkowego czy tzw. ssak do odsysania wydzieliny? Potrzebny będzie również podjazd (rampa). Jaka jest dokładnie procedura ubiegania się o dofinansowanie, o jaką kwotę można się ubiegać oraz czy niezbędne jest zgłoszenie do starostwa zamiaru budowy? Wydaliśmy dziesiątki tysięcy złotych i do tej pory żadnego wsparcia. Dziękuję za pomoc.

Szanowny Panie,

przede wszystkim niezwłocznie (nie czekając na zakończenie prac) udałbym się do swojego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, który rozdysponowuje środki PFRON na terenie danego powiatu.

Zgodnie z § 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25.06.2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, ze środków Funduszu mogą być finansowane w części lub całości następujące rodzaje zadań:

  • sport, kultura, rekreacja i turystyka osób niepełnosprawnych;
  • zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów;
  • likwidacja barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych;
  • rehabilitacja dzieci i młodzieży;
  • szkolenie i przekwalifikowanie osób niepełnosprawnych;
  • usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika.

Każdy powiat ustala odrębnie sposób wydatkowania środków PFRON, dlatego wszelkie informacje powinien Pan uzyskać w swoim PCPR.

Z poważaniem,

Grzegorz Jaroszczyk, prawnik

Prawy panel

Sonda

Czas pracy osoby z niepełnosprawnością nie może przekraczać 8 godzin na dobę, a przy stopniu znacznym lub umiarkowanym – 7 godzin. Czy słusznie nie stosuje się tych zasad m.in. do osób zatrudnionych w ochronie?

Biuletyn

Wspierają nas