Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Zasady wypłaty wynagrodzenia za czas rehabilitacji

16.10.2017
Autor: B.

Dzień dobry, posiadam drugą grupę (rak piesi), od [do wiad. red.] przebywam na rehabilitacji w [do wiad. red.]. [Do wiad. red.] przedstawiłam zaświadczenie pracodawcy „Pacjentka przyjeta do Oddziału Dziennego Rehabilitacji od dnia [do wiad. red.]”. Dzisiaj okazało się, że nie otrzymałam wynagrodzenia za ten czas (zostało wstrzymane do czasu dostarczenia l4 – i będzie wyrównane na koniec września. Czy w związku z ustawą nie mogli mi wypłacić z art. 20.1. (ekwiwalent za urlop wypoczynkowy)? Piszę, ponieważ trudno wyżyć za 700 zł. Z góry dziękuję za informacje.

Szanowna Pani,

zgodnie z art. 20. 1. Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, osoba o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ma prawo do zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia:

  1. w wymiarze do 21 dni roboczych w celu uczestniczenia w turnusie rehabilitacyjnym, nie częściej niż raz w roku, z zastrzeżeniem art. 10f ust. 1 pkt 2;
  2. w celu wykonania badań specjalistycznych, zabiegów leczniczych lub usprawniających, a także w celu uzyskania zaopatrzenia ortopedycznego lub jego naprawy, jeżeli czynności te nie mogą być wykonane poza godzinami pracy.

Wspomniany przez Panią artykuł dotyczy jedynie pobytu na tzw. turnusie rehabilitacyjnym lub w/w badań bądź zabiegów, natomiast jeżeli ma Pani otrzymać zwolnienie lekarskie za w/w okres, to w tym czasie nie może przebywać Pani na urlopie wypoczynkowym.

Z poważaniem,

Grzegorz Jaroszczyk, prawnik

Prawy panel

Biuletyn

Wspierają nas