Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Założenie działalności gospodarczej z pomocą PFRON

16.10.2017
Autor: R.

Posiadam umiarkowany stopień niepełnosprawności. Prowadziłem działalność gospodarczą, na która w 2009 roku dostałem dofinansowanie ze środków Uni Europejskiej. Nie ze środków PFRON. Jestem osobą bezrobotną zarejestrowaną w PUP. Okres, kiedy zlikwidowałem działalność jest powyżej 12 m-cy. Czy mogę się ubiegać o dofinansowanie z PFRON na założenie działalności gospodarczej?

Szanowny Panie,

zgodnie z paragrafem 2 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 października 2007 r. w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej, osoba niepełnosprawna zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna albo poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu, może jednorazowo otrzymać środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na:

  1. podjęcie po raz pierwszy działalności:
    1. gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej,
    2. rolniczej w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, w tym polegającej na prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej, bez względu na formę prawną jej prowadzenia,
  2. wniesienie po raz pierwszy wkładu do spółdzielni socjalnej,
  3. ponowne podjęcie działalności, o której mowa w pkt 1, lub ponowne wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej, jeżeli zgodnie z oświadczeniem wnioskodawcy upłynęło co najmniej 12 miesięcy od zaprzestania prowadzenia tej działalności lub od ustania członkostwa w spółdzielni socjalnej.

Biorąc pod uwagę powyższy przepis, warto udać się do swojego Powiatowego Urzędu Pracy, aby dowiedzieć się szczegółów, na jakich zasadach można uzyskać w Pana powiecie dofinansowanie, bo wprost z w/w przepisu taka możliwość w Pana przypadku ma miejsce.

Z poważaniem,

Grzegorz Jaroszczyk, prawnik

Prawy panel

Sonda

Czy ma dla Ciebie znaczenie, w jaki sposób nazywane są osoby z niepełnosprawnością (np. kaleka, inwalida, niepełnosprawny, osoba z niepełnosprawnością, itd)?

Biuletyn

Wspierają nas