Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Wyroby medyczne dla dzieci w ramach Programu „Za życiem”

25.08.2017
Autor: Beata Dązbłaż, fot. sxc.hu
kaduceusz

Kto, w jaki sposób i z jakich uprawnień może skorzystać w ramach Ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”? Przedstawiamy krótki praktyczny poradnik dotyczący realizacji zapisów tej ustawy. Warto wiedzieć, że już teraz obowiązują nowe zasady zaopatrywania dzieci w niektóre wyroby medyczne jak np. worki stomijne, worki do zbiórki moczu czy cewniki, w tym także hydrofilowe.

Ustawa określa uprawnienia kobiet w ciąży i rodzin w dostępie do:

 • świadczeń opieki zdrowotnej,
 • innych form wsparcia na rzecz rodziny.

Zaświadczenie

Podstawą do skorzystania z uprawnień wynikających z ustawy „Za życiem” (Dz. U. poz. 1860) jest zaświadczenie potwierdzające ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, która powstała w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.

Kto wystawia zaświadczenie?

Zaświadczenie może wystawić lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, z którym NFZ zawarł umowę na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub który wykonuje pracę w miejscu, które taką umowę z NFZ posiada. Nie może zatem takiego zaświadczenia wystawić lekarz w gabinecie prywatnym, który nie posiada umowy z NFZ.

Zaświadczenie może wystawić lekarz, który posiada specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii.

Jak wygląda zaświadczenie?

Zaświadczenie musi zawierać informację, że lekarz potwierdza u dziecka:

 • ciężkie i nieodwracalne upośledzenie lub
 • nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w czasie porodu lub w prenatalnym okresie rozwoju dziecka.

Zaświadczenie jest wystawiane bezterminowo.

Pacjent okazuje je m.in. przy potwierdzaniu zlecenia w oddziale wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia oraz przy realizacji zlecenia na wyrób medyczny u świadczeniodawcy.

Zaświadczenie dla dzieci do 18. roku życia

Zaświadczenie może być wystawione zarówno dla dzieci urodzonych po dniu wejścia w życie ustawy „Za życiem”, jak i dzieci urodzonych przed jej wejściem w życie, do ukończenia 18 roku życia, u których zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu. Prawidłowo wystawione zaświadczenie nie jest dodatkowo weryfikowane. Powinno być ono natomiast każdorazowo okazywane podczas ubiegania się  o konkretne świadczenia przysługujące na podstawie ustawy.

Zaświadczenie dla dzieci do 18. r.ż. wystawia:

 • lekarz podstawowej opieki zdrowotnej (POZ),
 • lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, który posiada specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii, neonatologii lub pediatrii.

Zaświadczenie uprawnia dzieci do 18 r.ż. do:

 • skorzystania z wyrobów medycznych na zasadach zawartych w ustawie „Za życiem”,
 • korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach.

Wzór zaświadczenia

Ustawa „Za życiem” nie zawiera wzoru takiego zaświadczenia. Natomiast na stronie Ministerstwa Zdrowia można znaleźć propozycję wyglądu zaświadczenia.

Wyroby medyczne

Obecnie dziecko, do 18. r. ż. posiadające takie zaświadczenie może bez żadnych limitów ilościowych odebrać:

 • worki stomijne (bez dopłat, na wniosku zwiększamy tylko ilość worków),
 • worki do zbiórki moczu (bez dopłat – tak jak do tej pory przy cenie 6.5 pln za szt., na wniosku zwiększamy tylko ilość worków),
 • cewniki, w tym także cewniki hydrofilowe (dowolną ilość, ale zawsze z dopłatą 30%, zwiększamy ilość cewników na wniosku, tak aby kwotowo refundacja odpowiadała budżetowi niezbędnemu na zakup cewników hydrofilowych).

Zaświadczenie powoduje zniesienie limitów czasowych (dla produktów okresowych jak na przykład wózki inwalidzkie) lub ilościowych/wartościowych (dla produktów cyklicznych jak na przykład cewniki, worki urologiczne) dla niezbędnych dla dziecka wyrobów medycznych.

Co należy zrobić po otrzymaniu zaświadczenia?

Po otrzymaniu zaświadczenia oraz wniosku na dowolną ilość wyrobów medycznych, które można pobierać nawet kilka razy w miesiącu, pacjent powinien skierować się do odpowiedniego oddziału NFZ po nową kartę zaopatrzenia, z nowym kodem. Potem może zrealizować zlecenie na potrzebne wyroby medyczne w niezbędnej dla dziecka ilości.

Zmiana ta może szczególnie dotyczyć dzieci np. z rozszczepem kręgosłupa (spina bifida) lub dziecięcym porażeniem mózgowym, którzy obecnie mogą pobierać na jeden wniosek już nie 180 cewników niepowlekanych, ale nawet 300 lub 500 sztuk.

Obecnie dziecko może mieć także wypisany więcej niż jeden wniosek w miesiącu, jeśli zużył już produkty na jeden wniosek.

W przypadku cewników hydrofilowych pacjent może na przykład otrzymać wniosek na 875 szt. cewników niepowlekanych, które dadzą limit 700 zł na wniosku, a w ramach tego odebrać 100 cewników SpeediCath z dopłatą na poziomie 210 zł (w przypadku cewników zawsze będzie 30 proc. dopłaty).

Jeśli rodzic chciałby na przykład odebrać 160 cewników hydrofilowych SpeediCath, wtedy na wniosku powinien mieć wypisane 1 400 szt. cewników zwykłych nelaton (na mocy ustawy taka liczba jest możliwa) i dopłacić 336 zł do wniosku.

Więcej informacji można zdobyć w Centrum Pomocy Pacjenta Coloplast od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-18.00. Połączenie jest bezpłatne. Można również skontaktować się mailowo: centrum.pacjenta@coloplast.com lub listownie: Centrum Pacjenta Coloplast, ul. Inflancka 4, 00 – 189 Warszawa.

Kto może skorzystać z uprawnień, wynikających z ustawy „Za życiem”:

 • każda kobieta, w ciąży i jej rodzina (w zakresie informacji i poradnictwa na temat rozwiązań wspierających rodzinę),
 • rodziny, w których przyjdzie albo przyszło na świat ciężko chore dziecko. Oznacza to:
  • ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo
  • nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu,
 • kobiety, które otrzymały informację o tym, że ich dziecko może umrzeć w trakcie ciąży lub porodu,
 • kobiety, których dziecko umarło bezpośrednio po porodzie na skutek wad wrodzonych,
 • kobiety, które po porodzie nie zabiorą do domu dziecka z powodu:
  • poronienia,
  • urodzenia dziecka martwego,
  • urodzenia dziecka niezdolnego do życia,
  • urodzenia dziecka obarczonego wadami wrodzonymi albo śmiertelnymi schorzeniami.

Kto może otrzymać jednorazowe świadczenie w wysokości 4 tys. zł

 • matka lub ojciec,
 • opiekun prawny lub
 • opiekun faktyczny dziecka (tj. osoba faktycznie opiekująca się dzieckiem, jeśli wystąpiła do sądu z wnioskiem o przysposobienie dziecka) bez względu na dochód, po wypełnieniu stosownego wniosku oraz podpisaniu zawartych w nim oświadczeń i dołączeniu wymaganych dokumentów.

Jakie dokumenty złożyć?

 • zaświadczenie, że matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną najpóźniej od 10 tygodnia ciąży do porodu (zaświadczenie takie wydaje lekarz lub położna),
  • wymóg ten nie dotyczy opiekuna prawnego, opiekuna faktycznego i osoby, która przysposobiła dziecko.
 • zaświadczenie lekarskie o którym pisaliśmy wyżej, które potwierdza u dziecka ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.

Termin złożenia wniosku

Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4 tys. zł należy złożyć do 12 miesięcy od dnia narodzin żywego dziecka. Wniosek złożony po upływie tego czasu nie będzie rozpatrywany.

Gdzie składać wniosek

Wniosek należy złożyć w urzędzie miasta/gminy lub ośrodku pomocy społecznej w miejscu zamieszkania.

Inne uprawnienia

 • uprawnienie do korzystania z odpowiednich świadczeń opieki zdrowotnej dla dziecka, ze szczególnym uwzględnieniem dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu;
 • dostęp do usług koordynacyjno-opiekuńczo-rehabilitacyjnych;
 • dostęp rodziny dziecka do poradnictwa w zakresie:
  • przezwyciężania trudności w pielęgnacji i wychowaniu dziecka
  • wsparcia psychologicznego
  • pomocy prawnej, w szczególności w zakresie praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych
  • dostępu do rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz świadczeń opieki zdrowotnej
  • dostępu rodziny dziecka do asystenta rodziny
  • dostępu do opieki, w tym paliatywnej lub rehabilitacji dzieci posiadających zaświadczenie
  • prawa do wyrobów medycznych do wysokości limitu finansowania ze środków publicznych
  • prawa do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach poza kolejnością
  • prawa do korzystania z ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych bez konieczności uzyskania skierowania

Asystent rodziny

W czym może pomóc:

 • udzieli informacji w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny,
 • będzie mógł Cię reprezentować przed instytucjami i urzędami,
 • udzieli wsparcia psychologicznego,
 • udzieli pomocy w przezwyciężaniu problemów wychowawczych oraz pomocy prawnej,
 • będzie Cię wspierał w realizacji codziennych obowiązków.

Aby skorzystać ze wsparcia asystenta rodziny trzeba wystąpić z wnioskiem do swojej gminy. Jeśli wystawisz asystentowi pisemne upoważnienie będzie on mógł w twoim imieniu załatwiać sprawy w różnych instytucjach.

Dodaj komentarz

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora | regulamin

Komentarze

 • Syn ma wrodzone wzmożone napiecie mięśniowe i dokomorowy krwotok stopnia 1
  Kinga
  04.12.2018, 21:06
  Syn ma wrodzone wzmożone napiecie mięśniowe i dokomorowykrwotok stopnia 1 czy przysługuje mi i gdzie i jak mam załatwiać pomoc z programu za zyciem
  odpowiedz na komentarz
Prawy panel

Sonda

Czego najbardziej Ci brakuje, gdy kolejne dni spędzasz w domu z powodu zagrożenia koronawirusem?

Biuletyn

Wspierają nas