Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Czy wyrok sądu jest równoznaczny z orzeczeniem?

17.10.2017
Autor: C.

Mam wyrok sądu dotyczący przyznania renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, czy mogę ubiegać się o dofinansowanie do przedmiotów ortopedycznych z dofinansowaniem ze środków PFRON? Nie posiadam wypisu z treści orzeczenia. W wyroku jest zapis, że przyznaje się rentę z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.

Szanowna Pani,

warto z powyższym pytaniem zwrócić się do sądu, który wydał wyrok, z wnioskiem o dokonanie wykładni przedmiotowego wyroku. Zgodnie bowiem z art. 352 Kodeksu Postępowania Cywilnego, sąd, który wydał wyrok, rozstrzyga postanowieniem wątpliwości co do jego treści. Postanowienie w tym przedmiocie sąd może wydać na posiedzeniu niejawnym.

Z poważaniem,

Grzegorz Jaroszczyk, prawnik

Prawy panel

Sonda

Czas pracy osoby z niepełnosprawnością nie może przekraczać 8 godzin na dobę, a przy stopniu znacznym lub umiarkowanym – 7 godzin. Czy słusznie nie stosuje się tych zasad m.in. do osób zatrudnionych w ochronie?

Biuletyn

Wspierają nas