Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Bilet ulgowy bez legitymacji, za to na orzeczenie?

09.10.2017
Autor: R.

Czy ktoś mógłby odpowiedzieć na pytania, bo takich osób jest więcej, którzy zostali potraktowani podobnie. Szczególnie interesująca jest sprawa legitymacji, skoro wszystko jest napisane w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności. Czy na podstawie tego orzeczenia i braku legitymacji, o którą się pyta kierowca, powinien wydać bilet ulgowy, czy może odmówić sprzedaży takiego biletu?

Szanowny Panie,

orzeczenie o stopniu niepełnosprawności ma kluczowe znaczenie w dostępie do ulg i uprawnień. Zgodnie bowiem z wyrokiem NSA z dnia 14.02.2014 r., I OSK 1863/12, podstawą wystawienia przez starostę legitymacji, o której mowa w § 35 ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (która dokumentuje niepełnosprawność/ stopień niepełnosprawności), jest uprzednie uzyskanie odpowiedniego orzeczenia zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności o wskazaniach do ulg i uprawnień.

Legitymacja ma za zadanie tylko ułatwić dostęp do ulg i uprawnień przez to, że zamiast nosić w portfelu orzeczenie o stopniu niepełnosprawności można posługiwać się legitymacją. Nie można więc odmówić osobie skorzystania z ulg i uprawnień tylko dlatego, że nie posługuje się ona legitymacją, tylko orzeczeniem, które samo w sobie jest podstawą do skorzystania z ulg i uprawnień przez osobę z niepełnosprawnością.

Z poważaniem,

dr Michał Urban, radca prawny

Prawy panel

Sonda

Czas pracy osoby z niepełnosprawnością nie może przekraczać 8 godzin na dobę, a przy stopniu znacznym lub umiarkowanym – 7 godzin. Czy słusznie nie stosuje się tych zasad m.in. do osób zatrudnionych w ochronie?

Biuletyn

Wspierają nas