Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Ustalenie stopnia niepełnosprawności – od czego zacząć?

26.09.2017
Autor: H.

Moja mama ma 75 lat, jest rencistką. Miesiąc temu miała operację usunięcia guza-oponiaka mózgu. W ub. roku miała operację zaćmy jednego oka (czeka na drugą) oraz miała 3 lata temu wstawioną endoprotezę kolana. Nie mam pojęcia, od czego zacząć formalności, aby mogła mieć na nowo ustalony stopień niesprawności, aby dostała kartę parkingową i czy należy jej się dodatek pielęgnacyjny, inną grupę inwalidzką?

Szanowna Pani,

zgodnie z § 15 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Społecznej z 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności – osoba niepełnosprawna posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności wydane na czas określony może wystąpić z wnioskiem, o którym mowa w § 6 ust. 1, o wydanie orzeczenia o ponowne ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności, nie wcześniej niż 30 dni przed upływem ważności posiadanego orzeczenia.

W przypadku zmiany stanu zdrowia osoba niepełnosprawna posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności może wystąpić z wnioskiem, o którym mowa w § 6 ust. 1, o wydanie orzeczenia o ponowne wydanie orzeczenia uwzględniającego zmianę stanu zdrowia.

W celu uzyskania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, należy udać się do siedziby Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

Odnośnie dodatku pielęgnacyjnego, to zgodnie z art. 75 Ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych – dodatek pielęgnacyjny przysługuje osobie uprawnionej do emerytury lub renty, jeżeli osoba ta została uznana za całkowicie niezdolną do pracy oraz do samodzielnej egzystencji albo ukończyła 75 lat, z zastrzeżeniem ust. 4.

Ust. 4 brzmi: osobie uprawnionej do emerytury lub renty przebywającej w zakładzie opiekuńczo-leczniczym lub w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym dodatek pielęgnacyjny nie przysługuje, chyba że przebywa poza tą placówką przez okres dłuższy niż 2 tygodnie w miesiącu.

W celu uzyskania szerszych informacji na temat dodatku pielęgnacyjnego, warto udać się do najbliższego oddziału ZUS.

Z poważaniem,

Grzegorz Jaroszczyk, prawnik

Prawy panel

Biuletyn

Wspierają nas