Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Świadczenie pielęgnacyjne a pobyt dziecka w internacie

26.09.2017
Autor: C.

Proszę o pomoc w zrozumieniu przepisów. Syn chodzi do szkoły specjalnej i przebywa w internacie z całodobową opieką. Zawożę go w poniedziałek, a odbieram w piątek. Czy należy się świadczenie pielęgnacyjne, bo w pomocy społecznej nie wiedzą, co mają zrobić.

Szanowny Panie,

zgodnie z art. 17 ust. 2 Ustawy o świadczeniach rodzinnych, świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje, jeżeli osoba wymagająca opieki:

  1. pozostaje w związku małżeńskim, chyba że współmałżonek legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
  2. została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej, rodzinnym domu dziecka albo, w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą, i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu.

Z Pana pytania wynika, iż syn nie przebywa w ośrodku zapewniającym całodobową opiekę więcej niż 5 dni w tygodniu, co biorąc pod uwagę powyżej przedstawiony przepis nie powinno stanowić przeszkody w otrzymaniu przez Pana świadczenia pielęgnacyjnego, o ile spełnione są wszystkie inne przesłanki.

Z poważaniem,

Grzegorz Jaroszczyk, prawnik

Prawy panel

Sonda

Czas pracy osoby z niepełnosprawnością nie może przekraczać 8 godzin na dobę, a przy stopniu znacznym lub umiarkowanym – 7 godzin. Czy słusznie nie stosuje się tych zasad m.in. do osób zatrudnionych w ochronie?

Biuletyn

Wspierają nas