Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Egzamin maturalny – termin poprawkowy

01.09.2017
Autor: N.

Znalazłam informację na tej stronie: http://www.se.pl/wiadomosci/polska/matura-2017-poprawki-kiedy-odbeda-sie-poprawki_990164.html, że w tym roku ma być 3. termin egzaminu poprawkowego. Chciałabym się dowiedzieć, czy dotyczy ten termin wszystkich przedmiotów? Chciałabym podejść do egzaminu rozszerzonego z biologii. Niestety, nie złożyłam deklaracji o chęci przystąpienia do egzaminu. Uczelnia, na którą zdawałam nie uruchomi kierunku, na który się dostałam. Jest jeszcze jeden kierunek który mnie interesuje, ale tam potrzebna jest biologia na poziomie rozszerzonym. Mam problemy zdrowotne (mam epilepsję) i jeśli OKE mogłoby mnie potraktować jako osobę ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i przedłużyć termin składania deklaracji (w miesiącu lipcu miałam dużo ataków padaczkowych). Oczywiście deklarację złożyłabym jak najszybciej. Proszę o wszelkie informacje, które pomogą mi złożyć z powodzeniem deklarację o chęci przystąpienia do egzaminu z biologii na poziomie rozszerzonym.

Szanowna Pani,

do sierpniowej sesji poprawkowej są dopuszczani ci maturzyści, którzy:

  • przystąpili do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych oraz jednego przedmiotu dodatkowego w maju lub w terminie dodatkowym w czerwcu,
  • egzaminy przez nich napisane nie zostały unieważnione,
  • nie zdali jednego przedmiotu z części pisemnej lub ustnej.

Po ogłoszeniu wyników matury w terminie 7 dni należy zgłosić chęć przystąpienia do poprawki.

Jak Pani widzi, matura poprawkowa skierowana jest do tych maturzystów, którzy nie zdali egzaminu w danym roku. Chęć zdawania matury na poziomie rozszerzonym, a nie jak uprzednio na poziomie podstawowym, nie może być traktowana jako poprawka i powoduje, że należy podejść do egzaminu w kolejnym roku szkolnym.

Z poważaniem,

Piotr Wojtewicz, aplikant adwokacki

Prawy panel

Sonda

Czas pracy osoby z niepełnosprawnością nie może przekraczać 8 godzin na dobę, a przy stopniu znacznym lub umiarkowanym – 7 godzin. Czy słusznie nie stosuje się tych zasad m.in. do osób zatrudnionych w ochronie?

Biuletyn

Wspierają nas