Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Świadectwo pracy – kiedy przysługuje?

26.09.2017
Autor: K.

Czy po rozwiązaniu za porozumieniem stron umowy o pracę na czas określony przysługuje świadectwo pracy?

Szanowna Pani,

obojętnie, w jakim trybie zostanie rozwiązany stosunek pracy, obowiązkiem pracodawcy jest wydanie Pani w terminie 7 dni od ustania stosunku pracy świadectwa pracy.

Wynika to z art. 97 § 1 Kodeksu Pracy, zgodnie z którym w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy pracodawca jest obowiązany niezwłocznie wydać pracownikowi świadectwo pracy, jeżeli nie zamierza nawiązać z nim kolejnego stosunku pracy w ciągu 7 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniego stosunku pracy. Świadectwo pracy dotyczy okresu lub okresów zatrudnienia, za które dotychczas nie wydano świadectwa pracy.

Z poważaniem,

Grzegorz Jaroszczyk, prawnik

Prawy panel

Sonda

Jak angażujesz się w wybory parlamentarne?

Biuletyn

Wspierają nas