Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Pytania dotyczące podjęcia pracy

22.08.2017
Autor: K.

Ponieważ pracuję w małej firmie, która wczesniej nie miała osoby niepełnosprawnej (zatrudnione jest tylko ok. 20 osób łącznie), dokumenty firmie przedstawiłem 1.08 – a chcemy, żeby wszystko było zgodnie z przepisami, proszę o informację – w jaki sposób odbywa sie w dokumentach „zaliczenie osoby do stanu osob niepełnosprawnych”? W jaki sposób i w jakim terminie jest obowiązek poinformowania PFRON (bo wiem, że jeśli firma będzie starała się o dofinansowanie 1125 zł /m-c – dokumenty przedstawia się do 25 dnia po zakończeniu m-ca, za który ubiega się o dofinansowanie). Czy inne urzędy (Skarbowy, GUS itp.) też powinny być poinformowane? W jaki spsoób?

Szanowny Panie,

wszystkie druki, formularze i zasady dofinansowania znajdzie Pan na stronie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Celem uzyskania szczegółowych informacji, warto skorzystać z infolinii przeznaczonej dla pracodawców osób z niepełnosprawnością. Od 20 czerwca 2017 roku obowiązuje jeden wspólny numer infolinii: 801 233 554 (22 581 84 10 dla telefonów komórkowych).

Z poważaniem,

Grzegorz Jaroszczyk, prawnik

Prawy panel

Biuletyn

Wspierają nas