Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Grupa inwalidzka – jakie korzyści? Czy warto?

18.08.2017
Autor: O.

Witam, jestem 25-latką po cieżkim zapaleniu mieśnia sercowego. Obecnie przebywam na świadczeniu rehabiliacyjnym. Za miesiąc kończy się zasiłek i muszę podjąć prace. Chciałam zapytać, czy przysługuje mi jakakolwiek grupa inwalidzka? Jakie są korzyści z posiadania takiej grupy? Jak starać się o jej przyznanie?

Szanowna Pani,

bardzo trudno jest nam odpowiadać na tak postawione pytania, ponieważ nie mamy pełnych informacji dotyczących Pani sytuacji.

W Polsce funkcjonują dwa systemy orzecznicze: do celów rentowych oraz pozarentowych.

Wniosek o orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (orzeczenie do celów pozarentowych) należy złożyć do miejskiego/ powiatowego zespołu orzekania o niepełnosprawności. Więcej informacji dotyczących uzyskania ww. orzeczenia o stopniu niepełnosprawnościa znajdzie Pani m.in. na naszym portalu.

Natomiast jeśli chciałaby Pani otrzymać orzeczenie do celów rentowych, wniosek należy złożyć w ZUS.

Prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy przysługuje, jeśli są spełnione łącznie następujące warunki:

  • osoba została uznana za niezdolną do pracy,
  • ma wymagany – stosowny do wieku, w którym powstała niezdolność do pracy – okres składkowy i nieskładkowy,
  • niezdolność do pracy powstała w okresach składkowych (np. ubezpieczenia, zatrudnienia) lub nieskładkowych (np. w okresie pobierania zasiłku chorobowego, opiekuńczego, świadczenia rehabilitacyjnego), określonych w art. 57 ust. 1 pkt 3 ustawy emerytalnej, albo nie później niż w ciągu 18 miesięcy od ustania tych okresów.

Więcej informacji dotyczących ubiegania się o świadczenia rentowe znajdzie Pani m.in. na stronach ZUS.

W obowiązującym systemie ulgi i uprawnienia zależą przede wszystkim od stopnia niepełnosprawności. Informacje dotyczące ulg i uprawnień przysługujących osobom z niepełnosprawnością można znaleźć m.in. w Poradniku na naszym portalu.

Z poważaniem,

Ewa Szymczuk, doradca socjalny w Centrum Integracja w Warszawie

Prawy panel

Sonda

Czy Twoim zdaniem dzieci powinny wrócić do szkoły we wrześniu?

Biuletyn

Wspierają nas