Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Choroba Parkinsona. Czy mam prawo do renty?

18.08.2017
Autor: Z.

Przepracowałem 35 lat pracy. Miałem przerwę w zatrudnieniu od 2000 roku do lipca 2014 r. Od 1 sierpnia 2014 r. wykonuję różne prace na umowę zlecenie, płacąc wszystkie składki ZUS. Ponieważ choruję na chorobę Parkinsona, nie jestem w stanie wykonywać zawodu, w którym pracowałem 35 lat. Czy mam prawo do renty z tytułu mojego inwalidztwa?

Szanowny Panie,

prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy przysługuje ubezpieczonemu, który spełnia łącznie następujące warunki:

  • został uznany za niezdolnego do pracy (za niezdolną do pracy uważa się osobę, która całkowicie lub częściowo utraciła zdolność do pracy zarobkowej z powodu naruszenia sprawności organizmu i nie rokuje odzyskania tej zdolności po przekwalifikowaniu);
  • ma wymagany – stosowny do wieku, w którym powstała niezdolność do pracy – okres składkowy i nieskładkowy,
  • niezdolność do pracy powstała w okresach składkowych (np. ubezpieczenia, zatrudnienia) lub nieskładkowych (np. w okresie pobierania zasiłku chorobowego, opiekuńczego, świadczenia rehabilitacyjnego), określonych w art. 57 ust. 1 pkt 3 ustawy emerytalnej, albo nie później niż w ciągu 18 miesięcy od ustania tych okresów.

Ustalenie prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy następuje na podstawie wniosku (druk ZUS Rp-1R) osoby zainteresowanej lub jej pełnomocnika, zgłoszonego na piśmie lub ustnie do protokołu.

Zachęcam do zapoznania się z Informatorem ZUS nt. renty z tytułu niezdolności do pracy (na naszym portalu). Warto też skorzystać z informacji na stronie ZUS nt. renty z tytułu niezdolności do pracy.

W celu indywidualnej analizy Pańskiej sytuacji rentowej, tego czy spełnia Pan ww. warunki, w szczególności czy ma Pan wymagany okres składkowy i nieskładkowy, zalecam osobisty kontakt z właściwym dla Pana Inspektoratem ZUS.

Z poważaniem,

dr Michał Urban, radca prawny

Prawy panel

Sonda

Jak angażujesz się w wybory parlamentarne?

Biuletyn

Wspierają nas