Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Prawo do zasiłku pielęgnacyjnego

31.08.2017
Autor: N.

Proszę o informację na temat prawa do zasiłku pielęgnacyjnego na postawie art. 16 ust. 1 i ust. 3 Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz.U z 2016 r. poz. 1518 z późn zm.). Czy zasiłek pielęgnacyjny przysługuje osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16. roku życia, legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, która ma w orzeczeniu wydanym przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności wpisane, iż niepełnosprawność powstała od 2002 roku (tj. od 17. roku życia), a ustalony stopień niepełnosprawności datuje się od lutego 2014 r.? Do marca 2017 r. córka miała przyznane prawo do zasiłku pielęgnacyjnego. Nowy wniosek został odmownie załatwiony – argumentowano, że obecnie liczy się data, od której ustalono stopień niepełnosprawności, a nie data, od której ta niepełnosprawność powstała. Według mnie taka interpretacja nie wynika z art 16 ust. 3 Ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Szanowna Pani,

nie znalazłem jakiejkolwiek nowelizacji w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, która zmieniałaby brzmienie przepisu zawartego w art. 16 ust. 3, a którego aktualne brzmienie to: „Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje także osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16. roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21. roku życia”.

Tak więc najlepszą drogą w Pani sytuacji jest odwołanie się od niekorzystnej decyzji.

Z poważaniem,

Grzegorz Jaroszczyk, prawnik

Prawy panel

Biuletyn

Wspierają nas