Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Darmowy przewóz na turnus rehabilitacyjny?

27.09.2017
Autor: K.

Gdzie mogę otrzymać darmowy przewóz na turnus rehabilitacyjny? Jestem niepełnosprawna ze znacznym inwalidztwem i wymagam opieki osoby drugiej.

Szanowna Pani,

osoby niepełnosprawne posiadające ważne orzeczenie o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności lub inne równoważne orzeczenie mogą się ubiegać o dofinansowanie zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych pochodzących ze środków PFRON realizowanych przez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie. Jest to między innymi dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych. Kwota dofinansowania do uczestnictwa w turnusie przyznana osobie niepełnosprawnej jest przekazywana na rachunek bankowy organizatora turnusu.

Nie ma natomiast jako takiego dofinansowania (sfinansowania) przewozu na turnus rehabilitacyjny. Jednakże zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2016, poz. 2032 ze zm.) istnieje możliwości odliczenia od dochodu kwot wydatków poniesionych na cele rehabilitacyjne, w tym m.in. odpłatne przejazdy środkami transportu publicznego związane z pobytem na turnusie rehabilitacyjnym.

Niektórzy organizatorzy turnusów zapewniają bezpłatny przejazd do ośrodka ze stacji PKP lub PKS – i z powrotem.

Z poważaniem,

dr Michał Urban, radca prawny

Prawy panel

Sonda

Jak angażujesz się w wybory parlamentarne?

Biuletyn

Wspierają nas