Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Stopień znaczny i ciąża a fundusz alimentacyjny

27.09.2017
Autor: B.

Witam, mam zasądzone alimenty od ojca, których on nie płaci, wskutek czego pobieram alimenty z funduszu alimentacyjnego. Mam znaczny stopień niepełnosprawności. Okazało się jednak, że zaszłam w ciążę. Czy nadal mam prawo do pobierania tych alimentów?

Szanowna Pani,

zgodnie z art. 133 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania.

Określony w tym przepisie rodzicielski obowiązek utrzymywania niesamodzielnych dzieci nie jest skonkretyzowany ani podmiotowo (brak granic wieku dziecka uprawnionego do alimentacji), ani przedmiotowo (brak ustawowego doprecyzowania niesamodzielności dziecka). Z powyższego wynika, że brak samodzielności dziecka odnosi się zarówno do małoletniego, pozostającego pod władzą rodzicielską, jak i do dziecka pełnoletniego, które nie z własnej winy nie potrafi jeszcze utrzymać się bez pomocy rodziców ze względu na swoją sytuację życiową, w szczególności chorobę, niepełnosprawność, brak wykształcenia czy zawodu, albo niemożność znalezienia pracy.

Co do zasady, kluczowa w Pani przypadku jest więc przede wszystkim odpowiedź na pytanie, czy jest już Pani w stanie utrzymać się samodzielnie, nie zaś kwestia tego, czy jest Pani w ciąży.

Rodzice mogą natomiast uchylić się od świadczeń alimentacyjnych względem dziecka pełnoletniego, jeżeli są one połączone z nadmiernym dla nich uszczerbkiem lub jeżeli dziecko nie dokłada starań w celu uzyskania możności samodzielnego utrzymania się.

Z poważaniem,

dr Michał Urban, radca prawny

Prawy panel

Sonda

Jak angażujesz się w wybory parlamentarne?

Biuletyn

Wspierają nas