Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Opieka z MOPS

09.10.2017
Autor: F.

Witam. Mój tata jest po amputacji nogi. Ma znaczny stopień niepełnosprawności. Do niedawna przychodziła kobieta do pomocy (z MOPS) kilka razy w tygodniu. Teraz okazuje się, że prawdopodobnie to była „dobra wola” urzędniczek i nikt już się nie pojawia. Czy jest jakiś paragraf/przepis i podstawa prawna do ubiegania się o taką pomoc? Z góry dziękuję za pomoc.

Szanowna Pani,

w związku z poszukiwaniem przez Panią rozwiązania trudnej sytuacji, w jakiej znalazł się Pani Ojciec, powinna się Pani skontaktować osobiście z odpowiednimi instytucjami wspierającymi osoby niepełnosprawne w związku z ich trudną sytuacją finansową czy koniecznością opieki nad nimi, aby uzyskać dokładne informacje w przedmiocie wsparcia. Będzie to przede wszystkim właściwy miejscowo ośrodek pomocy społecznej. Po dokładnym przedstawieniu stanu faktycznego, odpowiedni organ będzie mógł stwierdzić, czy jest możliwość do skorzystania przez Pani Ojca z odpowiedniej formy wsparcia, np. zasiłków czy świadczeń niepieniężnych, w tym np. usług opiekuńczych.

Warto pisemnie przedstawić sytuację i wnieść do organu o zajęcie stanowiska w kwestii rozwiązania problemu osoby potrzebującej.

Kwestię wsparcia w wyżej wymienionym zakresie reguluje Ustawa z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. 2016.930 z późn. zm.).

Z poważaniem,

dr Michał Urban, radca prawny

Prawy panel

Sonda

Jak angażujesz się w wybory parlamentarne?

Biuletyn

Wspierają nas