Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Mniej godzin spędzanych w WTZ?

09.10.2017
Autor: A.

Jestem na wózku 17 lat, zostałam potrącona przez samochód, mieszkam w [do wiad. red.], chodzę na warsztaty terapii zajęciowej, ale muszę tam być 7 godzin, a to dla mnie uciążliwe siedzenie na wózku. Czy jest taka możliwość, żeby być tylko 5 godzin? Ale MOPS nie chce się zgodzić. Proszę o odpowiedź, czy MOPS może ten przepis uchylić dla mnie?

Szanowna Pani,

działalność WTZ jest regulowana przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie warsztatów terapii zajęciowej z dnia 25 marca 2004 r. (Dz.U. nr 63, poz. 587). W myśl § 9 rozporządzenia, warsztat działa na podstawie regulaminu organizacyjnego zatwierdzonego przez jednostkę prowadzącą warsztat. Regulamin organizacyjny warsztatu określa w szczególności:

  1. prawa i obowiązki uczestnika warsztatu;
  2. sposób ustalania wysokości środków finansowych otrzymywanych przez uczestnika warsztatu w ramach treningu ekonomicznego i gospodarowania nimi;
  3. organizację pracy i zajęć;
  4. sposób dowozu uczestników do warsztatu;
  5. obowiązki kierownika warsztatu w zakresie:
    1. zapewnienia odpowiednich warunków pracy i organizowanych zajęć,
    2. planowania: rozkładu zajęć w warsztacie, przerw wakacyjnych uczestników warsztatu, urlopów pracowników.

Warto więc zapoznać się przede wszystkim z regulaminem organizacyjnym warsztatu, na który Pani uczęszcza. Być może w nim znajdzie Pani jakieś informacje przydatne w Pani sytuacji, które pomogą w dalszej rozmowie z MOPS. Dużo zależy tu także od samej dobrej woli urzędu, który jednakże finansuje warsztaty i dlatego sprawy formalne rozstrzyga w sposób bardzo restrykcyjny.

Z poważaniem,

dr Michał Urban, radca prawny

Prawy panel

Sonda

Jak angażujesz się w wybory parlamentarne?

Biuletyn

Wspierają nas