Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Świadzczenie pielęgnacyjne a rezygnacja z pracy, 500+, utrata dochodu

31.08.2017
Autor: N.

W związku z niepełnosprawnością naszego dziecka rozważamy, aby któreś z nas, rodziców przeszło na świadczenie pielęgnacyjne. Moje pytania. Jak wygląda sprawa u mojego pracodawcy, czy może się zgodzić, czy musi, jeżeli przedstawię mu wszystkie dokumenty, czy jak będę chciał powrócić do pracy, to czy ma obowiązek mnie przyjąć? Czy jak zrezygnuję z pracy, to w związku z utratą dochodu dostanę 500+ na pierwsze dziecko? Spełniam kryteria 120 0zł na członka rodziny, czy będzie brany pod uwagę poprzedni rok, gdzie kryterium nie spełniam? Czy jeszcze jakieś świadczenia oprócz wymienionych nam się należą? Z góry dziękuję za odpowiedź

Szanowny Panie,

przepisy zawarte w Kodeksie pracy nie przewidują szczególnej ochrony dla pracowników rezygnujących z pracy w celu przejścia na świadczenie pielęgnacyjne lub powracających do pracy po zaprzestaniu pobierania świadczenia pielęgnacyjnego, jak ma to miejsce przy powrocie z urlopu macierzyńskiego lub wychowawczego.

Odnośnie kwestii, czy dostanie Pan 500+ na pierwsze dziecko, nie znając całej Państwa sytuacji trudno kategorycznie odpowiedzieć na to pytanie. Natomiast zgodnie z art. 7 Ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (ust. 1), w przypadku utraty dochodu przez członka rodziny lub dziecko pozostające pod opieką opiekuna prawnego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na jaki ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, lub po tym roku, ustalając ich dochód nie uwzględnia się dochodu utraconego (ust. 3a). Przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu nie stosuje się do dochodu z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej i dochodu z tytułu wyrejestrowania lub rozpoczęcia pozarolniczej działalności gospodarczej, jeżeli członek rodziny lub dziecko pozostające pod opieką opiekuna prawnego utracili dochód z tych tytułów i w okresie trzech miesięcy, licząc od dnia utraty dochodu, uzyskali dochód u tego samego pracodawcy lub zleceniodawcy lub zamawiającego dzieło lub ponownie rozpoczęli pozarolniczą działalność gospodarczą.

Warto zatem przed podjęciem decyzji odnośnie Państwa zatrudnienia udać się do wydziału gminy, w którym wypłacane jest świadczenie „500+”, aby dokładnie zapoznać się z warunkami przyznania Państwu świadczeń: pielęgnacyjnego, „500+” i innych wypłacanych w ramach świadczeń rodzinnych.

Z poważaniem,

Grzegorz Jaroszczyk, prawnik

Prawy panel

Sonda

Czas pracy osoby z niepełnosprawnością nie może przekraczać 8 godzin na dobę, a przy stopniu znacznym lub umiarkowanym – 7 godzin. Czy słusznie nie stosuje się tych zasad m.in. do osób zatrudnionych w ochronie?

Biuletyn

Wspierają nas