Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Lekki stopień. Jak jest z ulgą rehabilitacyjną?

18.08.2017
Autor: R.

Od czerwca br. mam przyznany lekki stopień niepełnosprawności. Czy mogę odliczać ulge rehabilitacyjna w PIT? Jakie kwoty? Czy muszę posiadać zaświadczenia odbytej rehabilitacji (od kilku miesięcy na nią uczęszczam)? Dziękuję za informację.

Szanowny Panie,

zgodnie z przepisami, z ulgi rehabilitacyjnej może korzystać osoba z niepełnosprawnością lub podatnik mający na utrzymaniu osobę z niepełnosprawnością. Osobę niepełnosprawna to osoba, która posiada:

  • orzeczenie o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności lub
  • decyzję przyznającą rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, rentę szkoleniową albo rentę socjalną, albo
  • orzeczenie o niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16. roku życia, wydane na podstawie odrębnych przepisów,
  • orzeczenie o niepełnosprawności, wydane przez właściwy organ na podstawie odrębnych przepisów obowiązujących do dnia 31 sierpnia 1997 r.

Nie każdy wydatek dotyczący osoby niepełnosprawnej uprawnia do odliczeń w ramach ulgi rehabilitacyjnej. Odliczeniu podlegają wyłącznie te wydatki poniesione przez osobę niepełnosprawną lub podatnika mającego na utrzymaniu taką osobę, które zostały wymienione w  przepisach jako wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych. Informacje o wydatkach, które można odliczyć oraz zasadach ich dokumentowania znajdzie Pan na naszym portalu.

W razie wątpliwości, warto korzystać z Krajowej Informacji Skarbowej, tel.: 801 055 055 lub 22 330 03 30.

Z poważaniem,

Ewa Szymczuk, doradca socjalny w Centrum Integracja w Warszawie

Prawy panel

Sonda

Czy ma dla Ciebie znaczenie, w jaki sposób nazywane są osoby z niepełnosprawnością (np. kaleka, inwalida, niepełnosprawny, osoba z niepełnosprawnością, itd)?

Biuletyn

Wspierają nas