Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Renta stała a stwardnienie rozsiane

18.10.2017
Autor: T.

Mam stwardnienie rozsiane, jestem na rencie 7 lat, jestem calkowicie niezdolny do pracy i wymagam opieki 24 godz. na dobę. Kiedy dostanę rentę na stałe?

Szanowny Panie,

zgodnie z art. 13 ust. 3 Ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, niezdolność do pracy orzeka się na okres dłuższy niż 5 lat, jeżeli według wiedzy medycznej nie ma rokowań odzyskania zdolności do pracy przed upływem tego okresu.

Tak więc kwestia uznania, na jaki okres orzekana jest niezdolność do pracy, pozostawiona jest w gestii lekarza orzecznika ZUS lub Komisji Lekarskiej ZUS, oczywiście od decyzji ZUS opartej na błędnym orzeczeniu można złożyć stosowne odwołanie, zgodnie z pouczeniem, które powinno się znaleźć na decyzji ZUS.

Z poważaniem,

Grzegorz Jaroszczyk, prawnik

Prawy panel

Sonda

Jak angażujesz się w wybory parlamentarne?

Biuletyn

Wspierają nas