Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Czy mogę być kierowcą przy orzeczeniu z symbolem „P”?

18.08.2017
Autor: A.

Witam, mam na imię (do wiad. red.), lat 34, z (do wiad. red.), jestem na rencie od dzieciństwa, posiadam orzeczenie stopniu niepełnosprawności z symbolem „P”. Czy mogę być kierowcą?

Szanowny Panie,

posiadanie orzeczonego stopnia niepełnosprawności nie jest przeciwwskazaniem do uzyskania praw do kierowania pojazdami. Kierowcą może być każda osoba niepełnosprawna, bez względu na stopień, o różnych dysfunkcjach lub z łącznie występującymi kilkoma dysfunkcjami, jednakże spełniająca wymagania przewidziane odpowiednimi przepisami.

Należy tu mieć na uwadze przepisy Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (t.j. Dz. U. 2017, poz. 978 z późn. zm.). W myśl w art. 3 ww. ustawy, kierującym pojazdem może być osoba, która osiągnęła wymagany wiek i jest sprawna pod względem fizycznym i psychicznym oraz spełnia jeden z następujących warunków:

  1. posiada umiejętność kierowania pojazdem w sposób niezagrażający bezpieczeństwu, nieutrudniający ruchu drogowego i nienarażający kogokolwiek na szkodę oraz odpowiedni dokument stwierdzający posiadanie uprawnienia do kierowania pojazdem;
  2. odbywa w ramach szkolenia naukę jazdy;
  3. zdaje egzamin państwowy.

Decydujące o uczestnictwie w kursie nauki jazdy jest orzeczenie lekarskie. W odniesieniu do szkolenia osób ubiegających się o uprawnienie do kierowania pojazdami, nie może być szkolona osoba nieposiadająca m.in.:

  1. orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem,
  2. orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem – nie dotyczy uprawnień w zakresie prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, B+E lub T.

Zachęcam do zapoznania się także z materiałem pt. „Jak zrobić prawo jazdy” na naszym portalu.

Z poważaniem,

dr Michał Urban, radca prawny

Prawy panel

Sonda

Jak angażujesz się w wybory parlamentarne?

Biuletyn

Wspierają nas