Przejdź do treści głównej
Lewy panel

Wersja do druku

Rachunki z lat ubiegłych a ulga podatkowa

18.08.2017
Autor: N.

W ramach ulgi nielimitowanej, czy można rozliczać rachunki tylko z ubiegłego roku podatkowego, czy także z lat poprzednich?

Szanowny Panie,

w przypadku ulgi rehabilitacyjnej odliczeniu podlegają wyłącznie te wydatki poniesione przez osobę niepełnosprawną lub podatnika mającego na utrzymaniu taką osobę, które zostały wymienione w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych jako wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych. Katalog wydatków, zarówno nielimitowanych jak i limitowanych, które można odliczyć, ma charakter zamknięty.

Wydatki na cele rehabilitacyjne podlegają odliczeniu od dochodu (przychodu) w roku podatkowym, w którym zostały poniesione.

Z uwagi na fakt, iż sprawy podatkowe są sprawami bardzo indywidualnymi, podaję Panu kontakt do Krajowej Informacji Podatkowej. Jest to instytucja powołana do udzielania telefonicznej informacji o przepisach prawa podatkowego. Czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 18:00. Kontakt z telefonu stacjonarnego: 801 055 055, z telefonu komórkowego: 22 330 0330.

W sytuacji, gdy preferuje Pan osobisty kontakt w celu zasięgnięcia informacji, wskazanym jest udanie się do najbliższego właściwego miejscowo dla Pana Urzędu Skarbowego.

Z poważaniem,

dr Michał Urban, radca prawny

Prawy panel

Sonda

Jak angażujesz się w wybory parlamentarne?

Biuletyn

Wspierają nas